Beviljade elstöd till bolag han själv var kopplad till Handläggaren på Skatteverket gjorde flera otillåtna sökningar under sina månader på myndigheten. Foto: Janerik Henriksson / TT

Beviljade elstöd till bolag han själv var kopplad till

Tjänstefel En handläggare på Skatteverket har beviljat elstöd till ett bolag som han själv har koppling till. Myndigheten vill nu sparka och åtalsanmäla honom.
14 nov 2023 | 08:20
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Mannen har jobbat på Skatteverket sedan i våras, och varit anställd på enheten för elstöd. Under den tiden har han enligt myndighetens interna utredning gjort 14 slagningar i system, som inte har med hans arbetsuppgifter att göra. Och därmed inte får göras. Informationen som han fått till sig är sekretessbelagd.

Slog på bolag där han själv jobbat

Några av slagningarna är på hans eget personnummer, men även på olika bolag och en annan person. Däribland ett bolag där han tidigare varit anställd själv, strax innan han fick jobbet på Skatteverket. Han ska också varit suppleant i bolaget tidigare.

Den andra person han slagit på har koppling till alla de bolag han sökt på. Mannen ska sedan ha fattat beslut om att bevilja elstöd till ett av bolagen som är kopplat till det han nyligen själv jobbade på.

Nyhetsbrev

Enligt honom själv har han gjort slagningarna för att se att Skatteverket hade hans korrekta telefonnummer, och för att kolla vilken behörighet han haft på bolaget där han tidigare var anställd.

”Grovt åsidosatt sina skyldigheter”

Skatteverket kommer fram till att mannen varit jävig, och ”grovt åsidosatt sina skyldigheter i anställningen”.

Att han varit anställd en kort tid ligger honom till last, resonerar Skatteverket. Orsaken är att han nyligen fått information om hur system och jävfrågor ska hanteras.

Skatteverket lämnar nu över fallet till myndighetens personalansvarsnämnd, och vill få mannen avskedade och anmäla honom till åtal.

14 nov 2023 | 08:20

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar