”Ska hålla fingrarna borta från de anställdas fritid” I Danmark tar det danska Finansförbundet strid mot Nordeas förbud mot handeln med kryptovalutor. Det svenska Finansförbundet har i grunden samma uppfattning, att arbetsgivaren inte ska sätta upp regler för anställdas fritid, men har inte diskuterat att driva frågan i rätten. Foto: TT

”Ska hålla fingrarna borta från de anställdas fritid”

Nordeas Bitcoinförbud Den 28 februari börjar Nordeas förbud mot anställdas handel i kryptovalutor att gälla. I Danmark ser Finansförbundet förbudet som ett ingrepp i privatlivet och överklagar till arbetsdomstolen. Men till Arbetsvärlden meddelar Nordeas presstjänst att de anställda får köpa finansiella instrument kopplade till kryptovalutor – tillverkade av Nordea.
15 feb 2018 | 14:12
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Snabba prisuppgångar i Bitcoin och flera andra kryptovalutor under december fick stort mediegenomslag världen över.

Men i januari kom beskedet från Nordea att deras anställda inte ska delta i de här spekulationerna.

Mer om förbudet

Arbetsvärlden skickade flera frågor till Nordeas pressavdelning för att få veta mer om förbudet mot anställdas handel med kryptovalutor. Här är frågorna och Nordeas svar:

Innebär förbudet att Nordea-anställda inte heller får ägna sig åt att framställa kryptovalutor, exempelvis bryta Bitcoins med egen datautrustning?

Svar: Ja

Omfattar förbudet också handel med kryptovalutor som inte är i spekulationssyfte, exempelvis fall där kryptovalutan är knuten till en specifik tjänst som köps med kryptovalutan?

Svar: Ja.

Har de anställda som redan äger kryptovalutor någon tidsgräns för att göra sig av med innehavet eller får de behålla det på obegränsad tid och sälja när de vill?

Svar: Ja, man får sälja när man vill, men inte investera i nya.

Gäller förbudet också finansiella instrument som certifikat knutna till kryptovalutor?

Svar: Nej, förbudet inkluderar inte investeringar i finansiella instrument tillverkade av Nordea som är kopplade till kryptovalutor. Förbudet gäller inte heller mindre investeringar i kryptovalutor gjorda av anställda inom produktutveckling, vilka har arbetsrelaterade skäl och där respektive chef på förhand har godkänt investeringarna.

+ Expandera

I ett koncerndirektiv från banken förbjuds de anställda från att investera i kryptovalutor. Anledningen är att Nordeas styrelse anser att riskerna är för höga, och skyddet otillräckligt för såväl medarbetarna som för banken. Som investerare i kryptovalutor saknas tillräckligt skydd mot otillåtna affärsmetoder och penningtvätt, enligt Nordea.

Det är många upprörda känslor där man tycker att arbetsgivaren inte bör lägga sig i

Förbudet mot handel i kryptovalutor gäller samtliga Nordeas 31 000 anställda i alla länder där banken är verksam och träder i kraft den 28 februari. Medarbetare som redan har kryptovalutor får dock behålla sina innehav, även om de rekommenderas att sälja dem. Ingen tillåts heller utöka sitt innehav.

Blir rättssak i Danmark

I Danmark möter detta förbud nu motstånd. Det danska Finansförbundet menar att förbudet är ett ”våldsamt ingrepp” i privatlivet och tar saken vidare till den danska arbetsdomstolen. Enligt Kent Pedersen, ordförande för det danska Finansförbundet, har frågan stor principiell betydelse. Om arbetsdomstolen skulle ge Nordea rätt i frågan skulle det enligt Kent Pedersen kunna betyda att Finansförbundets medlemmar inte heller får spela på kasino med egna pengar.

Förbudet inkluderar inte investeringar i finansiella instrument tillverkade av Nordea som är kopplade till kryptovalutor.

– Vi är överens om att våra medlemmar i kredit- och finansinstitut bör ha en förnuftig privatekonomi och vara måttliga med riskabla investeringar, men att förbjuda dem att handla med kryptovalutor på fritiden och med egna pengar är helt enkelt att gå för långt, säger Kent Pedersen, ordförande i Finansförbundet till Nyhetsbrevet Finans.

Enligt nyhetsbrevet ska banken också ha sagt nej till att frysa förbudet i väntan på arbetsdomstolens dom.

I grunden har vi samma åsikt som det danska Finansförbundet

Också i Sverige har koncerndirektivet kritiserats från facket. Det svenska Finansförbundet intar en liknande hållning som det danska, men har ännu inte diskuterat att vidta någon rättslig åtgärd.

Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet. Foto: Christian Gustavsson

– I grunden har vi samma åsikt som det danska Finansförbundet, att det är märkligt att reglera hur anställda ska sköta sin privatekonomi i sådan detalj. Man har redan generella riktlinjer om att vara ansvarsfull i skötseln av sin privatekonomi och det borde räcka, säger Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, till Arbetsvärlden.

Kan ni tänka er att driva frågan i Arbetsdomstolen?

– Jag kan inte helt utesluta det men vi har inte diskuterat frågan alls, säger Ulrika Boëthius.

Henrik Cronier, förbundsjurist på Finansförbundet, kritiserar att arbetsgivaren sätter upp regler för de anställdas fritid.

– Arbetsgivaren har rätt att bestämma över vad du gör på arbetstiden men ska inte reglera vad du gör på din fritid, säger Henrik Cronier till Arbetsvärlden.

Finns det en poäng att ha regler för att bankanställda inte ska hamna i ekonomiskt obestånd för att på så vis trygga bankens verksamhet (exempelvis genom att anställda inte ska frestas att begå brott när de hanterar stora summor pengar)?

– Det kan finnas men då är arbetsgivaren inne och sätter upp levnadsregler för privatlivet. Det går att argumentera för att en drink på fritiden också påverkar arbetet och då är frågan var gränsen går. Vi tycker att arbetsgivaren ska hålla fingrarna borta från de anställdas fritid, säger Henrik Cronier.

Berit Ohlsson, klubbordförande för Finansförbundet på Nordea i Sverige, uppger att förbudet har möts av blandade reaktioner bland medlemmarna på banken.

– Det är många upprörda känslor där man tycker att arbetsgivaren inte bör lägga sig i hur man sköter sin privatekonomi. Men det finns också de som visar förståelse för förbudet och menar att det är en mycket riskabel form av spekulation som kan skada förtroendet för dem som banktjänstemän och förtroendet för banken, säger Berit Ohlsson till Arbetsvärlden.

Hon har dock ingen uppfattning av hur vanligt det är att handla med kryptovalutor bland de bankanställda.

Också så kallad blankning förbjuds för Nordea-anställda

– Det är många som inte bryr sig. Som bankanställda har vi redan många bestämmelser om hur vi sköter vår privatekonomi. Vi får exempelvis inte spekulera kortsiktigt och sälja av aktieinnehav inom 30 dagar eller ta för stora risker, säger Berit Ohlsson.

Dessutom behöver bankanställda på Nordea ha bankens godkännande för att få ta ett styrelseuppdrag, även i exempelvis en bostadsrättsförening.

– Det har med kreditgivning att göra. Om bostadsrättsföreningen behöver ett lån och du sitter i styrelsen med befogenhet att besluta om krediter kan en jävsituation uppstå, säger Berit Ohlsson.

Får handla av Nordea

I koncerndirektivet som förbjuder Nordea-anställda från att handla med kryptovalutor ingår också andra ändringar. Från den 28 februari får Nordea-anställda inte heller handla med finansiella instrument där den möjliga förlusten kan överstiga det investerade beloppet. Också så kallad blankning förbjuds, och regeln om att värdepapper inte får säljas inom 30 dagar efter köpet utvidgas till att gälla hela koncernen. I Sverige har anställda tidigare fått sälja värdepapper inom 30 dagar med förlust.

När Arbetsvärlden skickar över frågor per mejl till Nordeas pressavdelning för att få veta mer om förbudet mot handel med kryptovalutor visar det sig att de anställda får handla med finansiella instrument knutna till kryptovalutor – så länge de kommer från Nordea:

Gäller förbudet också finansiella instrument som certifikat knutna till kryptovalutor? 

”Nej, förbudet inkluderar inte investeringar i finansiella instrument tillverkade av Nordea som är kopplade till kryptovalutor. Förbudet gäller inte heller mindre investeringar i kryptovalutor gjorda av anställda inom produktutveckling, vilka har arbetsrelaterade skäl och där respektive chef på förhand har godkänt investeringarna.”

15 feb 2018 | 14:12

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev