Almega: ”Vi har tydligt samma riktning om strejkrätten” Stefan Koskinen ser inte att Almegas hållning om inskränkningar i konflikträtten skiljer sig från Svenskt Näringslivs. Foto:

Almega: ”Vi har tydligt samma riktning om strejkrätten”

Konflikträtten Sedan Teslakonfliktens utbrott har arbetsgivarna i flera utspel krävt inskränkning av rätten till sympatiåtgärder. Samtidigt tonas konfliktens betydelse för sympatirätten ned av andra. Är arbetsgivarna splittrade? Inte om du frågar Almega.
13 mar 2024 | 12:34
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Arbetsgivarnas till synes dubbla budskap kring inskränkning av konflikträtten har skapat spekulation. Medan Teknikföretagen och Transportföretagen tycks tona ned Tesla-konflikten som skäl till inskränkningar fortsätter Almega att gå på offensiven. I en artikel i Dagens Industri beskrivs Svenskt Näringslivs medlemmar som splittrade i frågan om nödvändigheten av förändringar i närtid. Men det är inte en bild som Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega delar.

– Vi har tydligt samma riktning inom arbetsgivarvärlden att vi vill se förändring, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Flera av Svenskt Näringslivs medlemsförbund har gjort utspel med udden mot fackens sympatiåtgärder sedan Tesla-konflikten inleddes förra hösten. Även Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, betonade i Arbetsvärlden i november att bland annat sympatirätten ”bör ses över” och skickade en invit till facken om förhandling som dock avvisades

Almega fortsätter lobba mot politikerna

Men Almega har varit tydligast. Kort efter Arbetsvärldens artikel skrev flera företrädare för organisationen en debattartikel i DN: ”Flera hot om storkonflikt från LO och Teslastrejken gör det tydligt: Det är hög tid att reformera strejkrätten. Reglerna om sympatikonflikter bör skärpas och nya regler om proportionalitet måste införas. Om inte fack och näringsliv kan komma överens sinsemellan får politikerna hota med lagstiftning.”

På Almegas hemsida är organisationen mycket transparenta med vilka politiker som man träffar och vad man pratar om. I december 2023 mötte en delegation Sverigedemokraternas Oscar Sjöstedt och Magnus Persson. ”Mötet handlade om: Strejk- och konflikträtt”. 

Den 17 januari mötte delegationen Moderaternas Lars Beckman, Crister Carlson och Kjell Jansson i samma ärende. Den 31 januari uppvaktade Almega återigen Sverigedemokraternas Tobias Andersson om konflikträtten. Vid alla tillfällen har Stefan Koskinen varit med. 

– Det vi har framfört är en problembeskrivning om hur våra medlemsföretag ser det. Trots att man har justa villkor dras man in i en konflikt man inte har med att göra.

Skärmavbild från Almegas hemsida som visar möten med politiker om strejkrätten.
På Almegas hemsida redovisas organisationens möten med politikerna. Bild: skärmavbild.

Har Svenskt Näringsliv ändrat sig?

Men trots de tidigare samstämmiga utspelen från näringslivet hände det något med tonen i februari. När Timbro i en uppmärksammad rapport lade fram förslag som Arbetsvärlden visat att Svenskt Näringsliv själva tidigare drivit, tycktes Mattias Dahl markera avstånd.

German Bender Foto: Anneli Nygårds

På två seminarier på Medlingsinstitutet och Stockholms Universitet sade Mattias Dahl och Transportföretagens vd Marcus Dahlsten att de inte betraktade Tesla-konflikten som ett skäl att inskränka konflikträtten

Flera av de fackliga bedömare som Arbetsvärlden pratat med drog slutsatsen att Svenskt Näringsliv inte längre avser driva frågan, åtminstone inte i nuläget. En av dem var German Bender, från den fackfinansierade tankesmedjan Arena Idé, som närvarade vid båda tillfällena.

– Svenskt Näringsliv vet att uttrycka missnöje inom vad arbetsgivarsidan anser vara rimliga ramar. Men man förstår att om man skruvar åt för hårt i konflikträtten så får det negativa konsekvenser för hela modellen, säger han till Arbetsvärlden. 

Sänder arbetsgivarna taktiskt dubbla budskap?

Samtidigt står målet om inskränkningar kvar på Svenskt Näringslivs hemsida. Och vid seminarierna sade både Mattias Dahl och Marcus Dahlsten att fackens användning av sympatiåtgärder i avtalsrörelser är ett reellt problem. 

Skärmavbild från Svenskt Näringslivs hemsida som visar att budskapet om ändrad konflikträtt är oförändrat
På Svenskt Näringslivs hemsida är budskapet oförändrat. Bild: skärmavbild

Men German Bender tror inte att det handlar om taktiska dubbla budskap. Han tror att det råder en splittring mellan arbetsgivarförbunden där Almega representerar den hårda falangen, medan ledningen tar ansvar för den svenska modellen.

– Ibland finns en tendens hos journalister, även hos allmänheten att tro att det finns ett hemligt spel bakom kulisserna. Det kanske stämmer i vissa fall, men man ska ta offentliga uttalanden på allvar. Om Mattias Dahl står och säger de här sakerna då menar han det också, annars skulle det urholka hans trovärdighet. 

Almega: ”vi tycker inte att vi sticker ut”

Arbetsvärlden har i två veckor försökt få en intervju med Mattias Dahl för att reda ut vad organisationen egentligen vill, men nekats. Både han och Marcus Dahlsten avböjer intervju även inför denna artikel.

Men enligt Stefan Koskinen finns det varken splittring eller dubbla budskap. Den gemensamma hållningen är fastlagen sedan många år och står att läsa på Svenskt Näringslivs hemsida. Någon skillnad mellan Svenskt Näringslivs och Almegas hållning kan han inte se.

– Att konfliktreglerna behöver ändras ser vi en stor samstämmighet kring och det är en uppfattning som funnits gemensamt länge. Sedan är det alltid så att det kan finnas olika syn på hur det ska drivas, säger han. 

Almega har en historia av att ligga i framkant och gå före och driva på i arbetsgivarpolitiska frågor. Är det en spjutspetsroll som ni spelar nu?

­– Nej, det tycker inte jag. Det har varit ett gemensamt ställningstagande i många decennier att vi har väldigt långtgående konfliktregler och behöver se över dem. Vi tycker inte att vår position sticker ut. Vi står för den traditionella positionen.

Svenskt Näringslivs Mattias Dahl har avfärdat Timbros uppmärksammade förslag på inskränkt konflikträtt. Hur långt ifrån Timbros förslag står Almega?

– Jag har inte gjort någon bedömning. Men det är tankesmedjans roll att tänka bortanför vad vi traditionalister gör och tänka spetsigare. Vi har landat i de tre bitarna: Någon form av begränsning av sympatiåtgärderna och att man ser över samhällsfarliga konflikter och proportionalitetsregel. Sedan har vi inte landat i hur det ska göras. Det har man löst på olika sätt i olika länder med huvudavtal i Danmark och lagstiftning i Tyskland, säger han.

13 mar 2024 | 12:34

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev