41 procent i offentlig sektor vill ”aldrig” bli chef Offentliganställda tycks generellt ta starkare ställning mot tanken på att själva bli chefer. Foto: Anders Wiklund

41 procent i offentlig sektor vill ”aldrig” bli chef

Chefskap I en Sifo-undersökning som Blocket Jobb beställt framgår att många offentliganställda är motvilliga till att själva bli chefer. I offentlig sektor svarar 41 procent att de "aldrig" skulle vilja bli chef om de fick möjligheten. Samma siffra för privat sektor är 30 procent.
7 sep 2018 | 14:16
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Offentliganställda tycks generellt ta starkare ställning mot tanken på att själva bli chefer. Åtminstone om man ser till siffrorna från den Sifo-undersökning som Blocket Jobb beställt. Två femtedelar av offentliganställda och knappt en tredjedel av privatanställda svarar ”Nej, aldrig” på frågan om de skulle vilja bli chef ifall de fick möjligheten.

På samma fråga är 25 procent av de offentliganställda tveksamma, medan samma siffra för de privatanställda är 18 procent. Visserligen har även personer som redan är chefer svarat i undersökningen, och en större andel just i privat sektor.

– Siffrorna från undersökningen visar att de ansvariga för de här rekryteringarna står inför en stor utmaning, då  viljan att bli chef bland de anställda inom den offentliga sektorn är relativt låg. Det blir också tydligt att man i sin rekrytering kommer behöva tydliggöra de möjligheter chefsrollen innebär, som att kunna utveckla sina kollegor och hjälpa dem göra ett bättre jobb, säger Anna Bergius, affärsområdeschef på Blocket Jobb.

Arbetsgivare borde också tänka på att skapa fler karriärvägar på sina arbetsplatser

Förutsättningarna för chefskapet kan skilja sig såväl mellan branscher som sektorer. Exempelvis är det vanligare med fler medarbetare per chef i kvinnodominerade verksamheter inom vård och omsorg. Linda Persson Melin, ledarskapsstrateg på SKL, tror dock inte att kraven på chefskapet avskräcker särskilt många.

– Det är ju jättebra om så många som var fjärde vill bli chef, säger hon till Arbetsvärlden.

Fler kan ha funnit sitt kall

Däremot tror hon att inställningen till att bli chef kan skilja sig mellan privat och offentlig sektor av en annan anledning. Nämligen att fler i offentlig sektor har valt att utbilda sig till ett specifikt yrke.

– I offenlig sektor är utbildningsgraden högre än i privat sektor. Omkring 70 procent har en adakemisk examen i offentlig sektor, jämfört med 50 procent i privat sektor. Det kan bidra till att fler säger att de aldrig vill bli chefer i offentlig sektor eftersom de har valt att gå en lång utbildning till ett yrke och inte vill skiljas från det. Exempelvis har en rektor inte alls samma arbetsuppgifter som en lärare, säger Linda Persson Melin.

Men hon tror också att det skulle kunna behövas fler insteg till chefskapet, så att steget inte blir för stort på en gång.

– Det innebär förstås fler chefer. Arbetsgivare borde också tänka på att skapa fler karriärvägar på sina arbetsplatser för att bäst ta vara på medarbetarnas kompetens.

Kan man vara kompis med chefen?

– Ja, det kan man, så länge chefen klarar av att vara transparent med sina bevekelsegrunder så att medarbetarna inte har anledning att misstänka svågerpolitik.

7 sep 2018 | 14:16

Relaterad läsning

Kommentera
Kommentera
Hämtar fler artiklar
Få koll på de senaste nyheterna och åsikterna om arbetsmarknaden!
Nyhetsbrev