Sjuksköterskor har inte råd att vidareutbilda sig

Vidareutbildning Det räcker inte med att öka utbildningsplatserna för att bota bristen på specialistsjuksköterskor – ett antal utbildningsplatser gapar tomma. En orsak är otillräcklig studiefinansiering.
4 Mar 2016
Dela artikeln

Socialstyrelsen kom nyligen med en rapport som visar att bristen på specialistsjuksköterskor är stor. Bristen är ett resultat av en långvarig utveckling där det har blivit allt mindre vanligt att sjuksköterskor vidareutbildar sig till specialistsjuksköterskor. 1995 var hela 65 procent av sjuksköterskorna inom hälso- och sjukvården specialistsjuksköterskor mot 45 procent 2013. Och medan antalet läkare per 1 000 invånare i Sverige har ökat med 10 procent 2008–2013 så har antalet sjuksköterskor ökat med endast 1 procent och specialistsjuksköterskor har minskat med 6 procent.

19 av 25 lärosäten fyller inte platserna

För att delvis komma åt den här bristen på specialistsjuksköterskor har regeringen anslagit resurser i förra budgetpropositionen till att successivt utöka antalet utbildningsplatser med 600.

Men en granskning som publiceras i det nya numret av tidningen Vårdfokus visar att en majoritet av lärosätena som erbjuder specialistutbildningar för sjuksköterskor har svårt att fylla sina utbildningsplatser. Av de 25 högskolor och universitet som anordnar specialistutbildningar för sjuksköterskor har 19 lärosäten inte lyckats fylla sina utbildningsplatser 2015/16.

Dåligt anpassat till yrkesverksamma

Enligt Vårdfokus är lärosätenas förklaring främst att yrkesverksamma sjuksköterskor inte har råd att vidareutbilda sig med studiemedel. Samtidigt ges för få utbildningar på halvfart. Arbetsbelastningen i vården gör det också svårt för sjuksköterskor att få studieledigt – samtidigt som det skapar en annan flaskhals: specialistutbildningarna har svårt att hitta tillräckligt med praktikplatser – så kallade vfu-platser.

Socialstyrelsen bedömer i sin rapport att de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig är svaga, eftersom bidrag under utbildningstiden och löneökningen efteråt inte motsvarar kostnaderna för utbildningen.

 

Dela artikeln

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.
Prenumerera på Arbetsvärldens veckonyhetsbrev
Copyright © Arbetsvärlden 2014 | Linnégatan 14
| 114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum Arbetsvärlden ges ut av TCO,
en partipolitiskt obunden centralorganisation för 14 olika fackförbund.
Tillsammans samlar TCO-förbunden nästan 1,3 miljoner medlemmar.