Ljus arbetsmarknadsprognos – men nyanlända räknas inte med

Arbetsmarknad Efterfrågan på arbetskraft är stor just nu, bristen på lärare och sjuksköterskor är större än någonsin. Men ingen vet hur alla som kom till Sverige i höstas påverkar arbetskraften – det tar år innan de finns med i statistiken och deras bakgrund är kartlagd.
4 Feb 2016
Dela artikeln

Arbetsförmedlingen presenterade sin prognos över tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom olika yrken på svensk arbetsmarknad 2016 och på längre sikt. Bilden av svensk arbetsmarknad som presenterades är ljus.
– Jobben finns både inom privata och offentliga tjänster och inom yrken som kräver såväl gymnasie- som högskoleutbildning. Det finns goda möjligheter till etablering på arbetsmarknaden, konstaterade analytikern Håkan Gustafsson när prognosen presenterades på måndagen.

Nyanlända saknas i prognosen

Det ökade antalet nyanlända förra året påverkar efterfrågan på yrkesgrupper som socialsekreterare och lärare. Men i prognosen över tillgången på arbetskraft tas ingen hänsyn alls till de som anlänt till Sverige under hösten 2015, varken till vilken betydelse de har för arbetskraftens storlek eller hur deras ankomst kan påverka bristerna inom olika yrken på lite sikt.

Så det stora antalet nyanlända som kom i förra året finns inte med i era prognoser?
– Nej, de finns inte med någonstans. Inte ens i den nya befolkningsprognos som SCB gjorde i oktober, den gäller inte, den heller. Och sedan kom beslutet om det nya regelverket med tillfälliga uppehållstillstånd, tillsammans gör det att det blir omöjligt att göra den typen av prognoser, berättar Håkan Gustafsson för Arbetsvärlden.

Behöver nettoinvandring

Arbetsförmedlingen har vid flera tillfällen påpekat att Sverige behöver en nettoinvandring för att säkra välfärden. Alltsedan 2008 har den inrikes födda arbetskraften minskat.

Svårt att göra prognos för asylsökande

På torsdagen presenterade Migrationsverket sin nya prognos över antalet asylsökande under 2016. Huvudscenariot är att 100 000 personer kommer att söka asyl i Sverige under året. Men Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson menar i ett pressmeddelande i dag att "det går knappast att tala om någon prognos längre, framtiden bygger helt och hållet på politiska beslut".

+ Expandera
Och nu behövs alltså stora tillskott av lärare, sjuksköterskor, undersköterskor, ingenjörer liksom ytterligare ett antal yrken. Håkan Gustafsson har svårt att se varför man inte skulle kunna genomföra kartläggningar av de nyanlända långt tidigare än när de skrivs in på Arbetsförmedlingen, något som inte bara skulle underlätta prognoser för arbetsmarknaden.
– Jag tycker att det är ett allmänt problem att kartläggningen inte görs tidigare, redan när man ansöker om uppehållstillstånd.

Läs hela prognosen på Arbetsförmedlingens webbplats.

Dela artikeln

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

LO vill återuppta förhandlingarna om nyanlända med nytt förslag

Etablering Skolplikt för alla under 40 år som saknar grundskola, och möjlighet för arbetslösa mellan 25 och 45 år utan gymnasieutbildning att få utbildningsjobb med lägre lön under utbildningstiden. Det är LO:s svar på arbetsgivarnas enkla jobb för att fler nyanlända ska etablera sig.
13

Många letar arbetsuppgifter åt nyanlända

Etablering Många försöker nu komma på nya arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av nyanlända. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft till okvalificerade jobb, en delförklaring är bristen på mer kvalificerade yrkesgrupper.
56

Fler fackförbund startar verksamhet för nyanlända

Nyanlända Hur jobbar de svenska facken med att välkomna nyanlända yrkesmänniskor? Arbetsvärlden har kartlagt förbundens verksamhet just nu på central nivå och resultatet visar att fackföreningsrörelsen centralt är nyvaken när det gäller att skapa kontakter med nyanlända. Längst har Sacoförbunden kommit.
38

Storsatsning på nyanlända gav klent resultat

Få nyanlända invandrare har kommit i arbete med etableringsreformen, regeringens betydande förändring av jobb- och integrationspolitiken.

Bråttom att öppna arbetslivet för nyanlända

Snabbspåret Regeringen uppmanar nu alla att hjälpa nyanlända till jobb. Det behövs rakare vägar in på arbetsmarknaden, fler praktikplatser och välkomnande nätverk. Tiden är en riskfaktor för alla inblandade, inklusive regeringen.
1183
Prenumerera på Arbetsvärldens veckonyhetsbrev
Copyright © Arbetsvärlden 2014 | Linnégatan 14
| 114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum Arbetsvärlden ges ut av TCO,
en partipolitiskt obunden centralorganisation för 14 olika fackförbund.
Tillsammans samlar TCO-förbunden nästan 1,3 miljoner medlemmar.