”Längre avtal ger mer utrymme för stora frågor”

Avtal 2017 Fackförbunden inom industrin ställer sig positiva till att teckna ett treårigt avtal om villkoren är de rätta. Christian Kjellström, utredare och statistiker på Medlingsinstitutet, menar att de kortare avtalen lägger stor fokus på löneutvecklingen på bekostnad av andra frågor.
”Längre avtal ger mer utrymme för stora frågor”
Förra årets avtalsrörelse landade i ett ettårigt industriavtal. Nu öppnar facken inom industrin för en längre löptid.. Arkivbild från avtalsrörelsen 2016. Foto: Christine Olsson / TT
10 Mar 2017
Dela artikeln

Facken inom industrin har som utgångspunkt ett ettårigt avtal men de opartiska ordförandenas (OpO) skiss föreslår ett treårigt avtal.

Och det kan fackförbunden tänka sig att gå med på. Förutsatt då att fler avsättningarna görs till det system för deltidspension/flexpension som parterna tidigare kommit överens om. Dessutom kräver man att LO:s låglönesatsning finns med på de avtalsområden där det kravet finns. Och, förstås, att löneökningarna är ”de rätta”.

”Om man ser till den här avtalsrörelsen så är det nog ganska många som är trötta.”

Det framgår av fackens svar på OpO:s skiss. Reservationerna gäller oavsett avtalslängd, som är ytterligare en förhandlingsbricka i avtalsrörelsen.

Christian Kjellström, doktor i nationalekonomi, utredare och statistiker på Medlingsinstitutet. Foto: Medlingsinstitutet.

Christian Kjellström, doktor i nationalekonomi, utredare och statistiker på Medlingsinstitutet, tror inte att det går att peka ut någon trend vad gäller avtalens längd.

– Det har gått lite upp och ner. Går man tillbaka till 2004 var det treårigt, 2007 var också treårigt, 2010 var lite olika, jag tror 18 månader, tjänstemän och arbetare hade lite olika. 2013 blev långt, säger Christian Kjellström.

Vad är det som avgör?

– Det kan vara konjunkturläget och hur svårt det är att förutse utvecklingen. Ur ett fackligt perspektiv så har de alltid gått ut med att man vill ha korta avtal och om man ska teckna längre avtal så vill man ha något för det. Arbetsgivarna har generellt sett vilja haft längre avtal, men kanske inte på den sista tiden, säger Christian Kjellström.

”Allmänt sett kan man säga att långa avtal underlättar ur ett planeringsperspektiv.”

Men han påpekar att det kan bli påfrestande för parterna med korta avtal. Andrummet blir litet från att ett avtal tecknas tills det blir dags för nästa.

– Om man ser till den här avtalsrörelsen så är det nog ganska många som är trötta. Det tär väl lite på organisationerna när förhandlingarna kommer så tätt, säger Christian Kjellström.

Och det kan förstås finnas en del fördelar med långa avtal. Dels stabilitet, men också möjligheten att hamra ut mer genomarbetade villkor inför nästa avtalsrörelse.

Kan det vara enklare att få in större förändringar i de längre avtalen?

– Ja, säkerligen. I de korta blir fokusen ofta på löneutrymmet. Har man ett längre så har man tid på sig att under avtalsperioden jobba med fler frågor, säger Christian Kjellström.

Dela artikeln

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

KI: ”Överraskade av den låga löneutvecklingen”

Avtal 2017 Trots ökad brist på arbetskraft blev löneutfallet 2016 oväntat lågt, enligt Konjunkturinstitutet. KI har väntat sig större olydnad mot industriavtalet, och med nya låga krav 2017 tvingas man skriva ner sina prognoser.
4

Stor press på att avtalet ska bli klart i tid

Avtal 2017 Just nu sitter parterna och förhandlar för fullt om nya avtal för industrin. Tidigare år har de alltid lyckats hålla tidsgränsen – åtminstone på ett ungefär. Arbetsvärlden tittar närmare på vad som står på spel om tiden rinner ut.

Riksbanken tror på större löneökningar i 2017 års avtal

Avtal 2017 Nu påbörjas snart en ny avtalsrörelse eftersom de flesta av 2016 års avtal blev ettåriga. Riksbanken tror att löneökningarna kommer att bli högre den här gången.
9

Så ”förlorar” kvinnorna på jämställda löner

Industriavtalet 20 år Kvinnor får betala för jämställda löner med sämre villkor i kollektivavtalen, enligt Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal, som får medhåll av Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.
161

Fackens krav i avtalsrörelsen: Stoppa stressen!

Avtal 2017 Tid för återhämtning, förkortad veckoarbetstid, minskad arbetsbörda. Mot bakgrund av sjukskrivningar, stress och det gränslösa arbetet är tiden och arbetsmiljön en central fråga för många av tjänstemännens fackförbund i avtalsrörelsen. Arbetsvärlden har pratat med flera av förbundens förhandlingschefer om tidens betydelse.
108
Prenumerera på Arbetsvärldens veckonyhetsbrev
Copyright © Arbetsvärlden 2014 | Linnégatan 14
| 114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum Arbetsvärlden ges ut av TCO,
en partipolitiskt obunden centralorganisation för 14 olika fackförbund.
Tillsammans samlar TCO-förbunden nästan 1,3 miljoner medlemmar.