Fler fackförbund startar verksamhet för nyanlända

Nyanlända Hur jobbar de svenska facken med att välkomna nyanlända yrkesmänniskor? Arbetsvärlden har kartlagt förbundens verksamhet just nu på central nivå och resultatet visar att fackföreningsrörelsen centralt är nyvaken när det gäller att skapa kontakter med nyanlända. Längst har Sacoförbunden kommit.
Fler fackförbund startar verksamhet för nyanlända
Jusek är ett av flera fack som har mentorskap. Här träffar företagsekonomen Gabriel Chanko (till höger) från Syrien sin mentor Ling Koay, produktchef på ett IT- bolag. Foto: Björn Wilde.
21 Mar 2016
Dela artikeln

I fjol kom rekordmånga människor till Sverige och sökte asyl, och många av dem vill snarast ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden. Människor med yrkesbakgrund kommer också att behövas på arbetsmarknaden, något som regeringens snabbspår är tänkta att underlätta. Där har parterna lagt ner mycket jobb på avtal och lösningar för processen med valideringar och svenska legitimationer för att snabba på etableringen på arbetsmarknaden.

Men hur medvetet arbetar egentligen fackförbunden för övrigt med att möta nyanlända blivande kolleger? Arbetsvärlden har frågat alla fackförbund på arbetsmarknaden, utom de förbund som organiserar yrken som kräver svenskt medborgarskap, om deras verksamhet på central nivå för att stötta och hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden.

Olika traditioner

Svaren visar tydligt att många fackförbund helt saknar sådan verksamhet centralt, andra är fortfarande är nyvakna i frågan och planerar olika projekt. En förklaring till att inte fler har kommit längre kan vara det senaste årets fokusering på snabbspåren. En annan är att många förlitar sig på lokala initiativ.

Men här finns också olika traditioner, ett antal Sacoförbund har jobbat med frågorna i flera år. LO-förbunden saknar centralt driven verksamhet för nyanlända utöver arbetet med ett antal snabbspår. Några av LO-förbunden menar att man ofta kanaliserar den typen av verksamhet till ABF i stället. Flera branscher inom LO-sfären fungerar också som inkörsport för många nyanlända till den svenska arbetsmarknaden men faktum kvarstår: inget LO-förbund anger annan egen verksamhet för gruppen än snabbspår.

Saco å andra sidan har arbetat längst med den här typen av verksamhet. Förbunden har en gemensam portal som vänder sig till nyanlända blivande kolleger med information – Omstart. Flera förbund har också utvecklat egna både mentorskap och faddersystem inom sina professioner, som just inom Saco är tydligare än i de andra centralorganisationerna.

Några TCO-förbund på gång

När det gäller TCO-förbunden saknas liknande traditioner men nu planerar flera förbund nya verksamheter. Unionen har redan tillsammans med Sveriges Farmaceuter Farmaceutkompis men håller även på att starta egen verksamhet. De två mindre förbunden på det kreativa området har egna projekt på gång: Teaterförbundet samarbetar med andra aktörer för att nyanlända ska kunna göra praktik på institutionsteatrarna och samtidigt läsa SFI. Journalistförbundet har ett avtal om integrationsplatser på redaktioner för både nyanlända och asylsökande, och har också samarrangerat nyhetscaféer där nyanlända får träna språk och lära sig mer om demokrati och pressfrihet.

Och så startar det fristående Ledarna ett nytt projekt för att fånga upp framtida chefsämnen bland nyanlända.

Mer om dessa projekt kommer i Arbetsvärlden längre fram. Till dess finns hela listan över alla fackförbund och deras verksamheter att läsa i dokumentet uppe till höger.

Kort om kartläggningen

Kartläggningen är utförd dels genom en e-postenkät vid årsskiftet till samtliga fackförbund och en komplettering/uppdatering via telefon i mars månad. Frågorna omfattar bara verksamhet som rör professionella sammanhang, det vill säga vänder sig till framtida presumtiva kolleger, och omfattar därför inte det ideella arbete som många också ägnar sig åt på lokal nivå: svenskkurser för asylsökande vuxna och barn, sjukgymnastik på anläggningsboenden eller liknande.

Vi har valt att inte ta med lokala projekt eftersom det saknas komplett kunskap om dessa på de centrala förbunden. Men många förbund inom alla tre centralorganisationer säger sig veta att det finns lokal verksamhet på olika ställen i landet.

Dela artikeln

Kommentera artikeln

Vi vill gärna få frågor, kommentarer och reflektioner om våra artiklar! Arbetsvärlden förhandsmodererar artikelkommentarer, vilket gör att det kan dröja en stund innan din kommentar dyker upp. Håll dig till ämnet, och håll en god ton. Vi föredrar om du anger ditt riktiga namn, men du måste inte.

LO vill återuppta förhandlingarna om nyanlända med nytt förslag

Etablering Skolplikt för alla under 40 år som saknar grundskola, och möjlighet för arbetslösa mellan 25 och 45 år utan gymnasieutbildning att få utbildningsjobb med lägre lön under utbildningstiden. Det är LO:s svar på arbetsgivarnas enkla jobb för att fler nyanlända ska etablera sig.
13

Många letar arbetsuppgifter åt nyanlända

Etablering Många försöker nu komma på nya arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av nyanlända. Samtidigt ökar efterfrågan på arbetskraft till okvalificerade jobb, en delförklaring är bristen på mer kvalificerade yrkesgrupper.
56

Ljus arbetsmarknadsprognos – men nyanlända räknas inte med

Arbetsmarknad Efterfrågan på arbetskraft är stor just nu, bristen på lärare och sjuksköterskor är större än någonsin. Men ingen vet hur alla som kom till Sverige i höstas påverkar arbetskraften – det tar år innan de finns med i statistiken och deras bakgrund är kartlagd.
5

Fler invandrare får jobb – en dyster utveckling, enligt Svenskt Näringsliv

Etablering Svenskt Näringsliv använder en siffra från SCB för att visa att det tar allt längre tid att etablera sig för flyktingar i Sverige. Även Moderaterna använder siffran. Men uppgiften är lösryckt ur ett större sammanhang som egentligen visar en motsatt utveckling.
567

Storsatsning på nyanlända gav klent resultat

Få nyanlända invandrare har kommit i arbete med etableringsreformen, regeringens betydande förändring av jobb- och integrationspolitiken.
Prenumerera på Arbetsvärldens veckonyhetsbrev
Copyright © Arbetsvärlden 2014 | Linnégatan 14
| 114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ansvarig utgivare: Mikael Feldbaum Arbetsvärlden ges ut av TCO,
en partipolitiskt obunden centralorganisation för 14 olika fackförbund.
Tillsammans samlar TCO-förbunden nästan 1,3 miljoner medlemmar.