Så påverkar regeringsombildningen arbetsmarknadspolitiken

Så påverkar regeringsombildningen arbetsmarknadspolitiken

Regeringsombildning

Den nya uppsättningen ministrar innebär ett något annorlunda fördelat ansvar vad gäller arbetsmarknadsfrågor. Bland annat har nu näringsminister Mikael Damberg (S) uppdraget att skapa fler enkla jobb.

9
Läckta TTIP-dokument oroar inte svenska parterna

Läckta TTIP-dokument oroar inte svenska parterna

Handelsavtal

En läcka från TTIP-förhandlingarna eldar på debatten kring det kontroversiella handelsavtalet. De svenska arbetsgivarna delar EU-kommissionär Cecilia Malmströms oro för motståndet. TCO är avvaktande positiv till förhandlingarna.

12

Förslag om möjlighet till tillfälliga arbetstillstånd i USA

Handelsavtal

Samtidigt som kritiken mot TTIP växer ställer sig flera organisationer positiva och kommer med inspel om frågor som kan inkluderas i avtalet. Ett förslag om tillfälliga arbetstillstånd för arbetstagare mellan EU och USA skulle kunna ha en positiv inverkan för svenska chefer och specialister.

6

Kvinnor i landstinget löper störst risk för ohälsa

Arbetsmiljö

I tjänstemannayrken drabbas kvinnor i klart högre utsträckning än män av arbetsrelaterade besvär, både fysiska och psykiska. Värst är situationen för anställda i landstinget, visar en ny TCO-rapport.

Parternas förslag om hälsoväxling på gång

Sjukfrånvaro

Diskussioner mellan arbetsmarknadens parter om ett alternativ till regeringens hälsoväxling kommer att inledas om några veckor. Först ut är parterna i offentlig sektor.

10

Notiser / Aktuellt på arbetsmarknaden

Union to Union blir hbtq-certifierad
Fackförbundet ST kan komma att byta namn
17 procent av Sveriges deltidsanställda vill jobba mer
Fortfarande långt kvar till jämställd chefskår
Avtal klart mellan Almega och Unionen
Sveriges sysselsättningsgrad rekordstor
Skolkommissionen vill ha rejäl satsning på kompetensutveckling

Skolkommissionen vill ha rejäl satsning på kompetensutveckling

Lärarkompetens

Skolkommissionen föreslår i dag kraftfulla insatser för lärarnas fortbildning. Kommissionen överväger också att komma med förslag om att göra det fria skolvalet obligatoriskt, för att minska skolsegregationen.

3

Fler pappor i EU ska vara hemma med barnen

Föräldraledighet

Alla nyblivna föräldrar i EU måste ha rätt till minst fyra månaders obetald ledighet, menar EU-parlamentet, som på torsdagen antog en resolution i frågan. I dag är endast 10 procent av alla fäder i EU lediga i föräldralediga i minst en dag.

Riktade arbetsmarknadsinsatser bättre än arbetslöshetsmål

Finanspolitik

I stället för att sikta på lägst arbetslöshet i EU 2020 borde regeringen sätta upp flera mål för olika problem på arbetsmarknaden, menar Finanspolitiska rådet.

”EU verkar blunda för bristen på pressfrihet i ansökarländer”

”EU verkar blunda för bristen på pressfrihet i ansökarländer”

Pressfrihet

På Balkan drabbas journalister av repressalier när de rapporterar om korruption. Journalister från Serbien efterlyser ett tydligare EU som ställer krav på pressfrihet i ansökarländerna.

11

Andras ofrihet påverkar även den svenska pressfriheten

Pressfrihet

Problem i Polen, Ungern och i ansökarländerna påverkar också svensk pressfrihet. Det säger Journalistförbundets jurist till Arbetsvärlden.

”Minusräntan kan vara värre för ekonomin än väntat”

Makroekonomi

Minusräntan kan rentav vara skadlig för svensk ekonomi. Det säger TCO:s chefsekonom Göran Zettergren i en kommentar till Dagens industris kartläggning av näringslivets starka kritik mot ränteläget.

6
Tips om nyanställning kan ge bonus

Tips om nyanställning kan ge bonus

Rekrytering

Finspångs kommun satsar på ett bonussystem för att rekrytera socialsekreterare. De medarbetare som hjälper till med tips kan få upp till 17 000 kronor om rekryteringen leder till en längre anställning. Men facket oroas – modellen kan påverka lönebildningen.

13
För få vill stanna i yrket

För få vill stanna i yrket

Rekrytering

Kreativa lösningar för att rekrytera fler till bristyrken inom offentlig sektor finns på sina håll ute i landet. Men fokus borde snarare ligga på att de redan anställda orkar vara kvar inom yrket, menar både Vårdförbundet och Vision.

10

Reform av utstationeringsdirektivet måste omprövas

Utstationering

En förändring av reglerna för utstationerade arbetstagare bör ligga på nationell nivå snarare än EU-nivå. Det menar 11 EU-länder, som därmed stoppar EU-kommissionens reformförslag av direktivet.

5

”Målet om utbildning för alla är omöjligt med dagens skolpolitik”

Debatt
Slutreplik

TCO:s uppfattning om behovet av en politisk kompromiss om vinstdrivande riskkapitalbolag i skolan är en chimär, skriver Mats Norrstad och Sten Svensson i en slutreplik i debatten om likvärdig skola.

8

Digitaliserad arbetsmarknad en utmaning för upphovsrätten

Immaterialrätt

Upphovsrätt och patent är en het fråga inom EU. Forskare, journalister, lärare och IT-specialister måste få både ekonomisk kompensation och ges inflytande över hur materialet sedan används, menar Eurocadres, facklig samorganisation för chefer och specialister.

52
Tema
Vägen till framtidens EU

Vägen till framtidens EU

Europa

Eurozonen fördjupas men samtidigt ifrågasätts unionen i periferin. Storbritannien hotar med att lämna EU medan ett flertal länder i öst försöker genomföra tillräckliga reformer för att kunna gå med. EU-projektet drar åt olika håll.

6
Stor andel tjänstemannajobb inom delningsekonomin

Stor andel tjänstemannajobb inom delningsekonomin

Delningsekonomi

En färsk rapport visar att upp mot 12 procent av svenskarna i någon mån arbetar som så kallade crowd workers, och 70 procent av arbetet sker framför datorn, ofta hemifrån. Det är en stor utmaning för facket.

21

”TCO borde ta kristallklar ställning för rätten till god utbildning”

Debatt
Vinster i välfärden

TCO:s linje i frågan om likvärdig skola är inte tillräckligt tydlig i debatten som förs om vinster i välfärden. Det menar två profiler från Lärarförbundet, Sten Svensson, tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning och Mats Norrstad, tidigare styrelseledamot i förbundet.

8
Prenumerera på Arbetsvärldens veckonyhetsbrev
Copyright © Arbetsvärlden 2014 | Linnégatan 14
| 114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ställföreträdande ansvarig utgivare: Ewa Persson Arbetsvärlden ges ut av TCO,
en partipolitiskt obunden centralorganisation för 14 olika fackförbund.
Tillsammans samlar TCO-förbunden nästan 1,3 miljoner medlemmar.
Made with by W4 webbyrå stockholm