Alliansen öppnar för skärpta regler

Alliansen öppnar för skärpta regler

Upphandling

Alliansens nya motion öppnar för ytterligare lagstiftning för att säkra goda arbetsvillkor i offentlig upphandling. Regeringen och allianspartierna har möjlighet att till november förhandla fram en kompromiss i finansutskottet.

17
TTIP föreslås byta namn

TTIP föreslås byta namn

Handelsavtal

Byt namn på TTIP, så kan förhandlingarna få en nystart. Det säger Österrikes ekonomiminister inför dagens informella ministermöte om frihandelsavtalet med USA.

13
Unionens chefsekonom: Avkastningskraven är för höga

Unionens chefsekonom: Avkastningskraven är för höga

Ericsson

Höga avkastningskrav gör att företag som Ericsson fokuserar på sparåtgärder i stället för investeringar, menar Unionens chefsekonom.

16

Sju viktiga budgetposter

Budgetpropositionen

Regeringens budgetförslag för 2017 innehåller flera viktiga förslag som på olika sätt rör arbetsmarknaden. Arbetsvärlden listar sju.

Parterna oeniga om hur höjd pensionsålder ska genomföras

Parterna oeniga om hur höjd pensionsålder ska genomföras

Pensionsålder

Svenskt näringsliv väljer att inte ställa sig bakom den avsiktsförklaring om äldre i arbetslivet som kom i dag och som LO, TCO och Saco stöder.

Kommuner fortsätter ställa sociala krav i upphandlingar

Kollektivavtal

Även om regeringens lagförslag nu verkar falla, ställs redan krav på kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling på flera håll runtom i landet. I Malmö hoppas man dessutom kunna utöka dem till krav på kollektivavtal.

36

EU-kommissionen står fast vid den inslagna vägen

EU:s framtid

Revideringen av utstationeringsdirektivet, Brexit-förhandlingar och ratificering av handelsavtalet CETA. De är några av de saker som ligger högst på EU-kommissionens dagordning under det kommande året, meddelade ordförande Jean-Claude Juncker i sitt linjetal till EU-parlamentet.

33

Nej till kollektivavtal i offentlig upphandling

Kollektivavtal

Utredaren Niklas Bruun trodde själv inte att förslaget om krav på kollektivavtalsliknande villkor i offentlig upphandling skulle bli någon stridsfråga. Men nu stoppar Sverigedemokraterna förslaget i riksdagen.

4

Notiser / Aktuellt på arbetsmarknaden

Polisförbundet: Vänta med individuell lönesättning
Endast 19 personer i fastighetsbranschens snabbspår
Lägre arbetslöshet i Göteborg än i Stockholm
Proposition klar om rätt att läsa in högskolebehörighet
Effekten av penningpolitik störst under pågående avtalslöne­perioder
Ny jämställdhetsmyndighet på plats 2018
Tio förlorade år för tjänstemännens arbetsmiljö

Tio förlorade år för tjänstemännens arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Sjuknärvaro, sömnbrist och stress – trots ständig fokus på sjuktalen har tjänstemännens arbetsmiljö inte förbättrats under det senaste decenniet. Det visar Arbetsvärldens genomgång av de senaste tio årens arbetsmiljöundersökningar.

69
Arbetsgivarna utanför när svensk partssamverkan lanseras i FN

Arbetsgivarna utanför när svensk partssamverkan lanseras i FN

Arbetsvillkor

Om några veckor lanserar Stefan Löfven Global Deal för världen. Svenska arbetsmarknadsmodellen går på export och stöds av facken i såväl Sverige som Europa och världen. Men arbetsgivarna står utanför satsningen och är splittrade i frågan.

6
Parterna eniga: arbetsmiljöforskningen måste samordnas

Parterna eniga: arbetsmiljöforskningen måste samordnas

Sjukskrivningar

Parterna är överens i sina svar på regeringens förslag om hälsoväxling: Ett kunskapscentrum för arbetsmiljöforskning bör skyndsamt inrättas. Det innebär att frågan om hur forskning ska spridas till arbetslivet nu kan vara på väg att lösas.

Facket kräver haverikommission för vården

Arbetsmiljö

Sjuksköterskors arbetsmiljö blir allt sämre. Ökad övertid och stor brist på specialistsjuksköterskor är två av orsakerna, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

58

Riksbanken tror på större löneökningar i 2017 års avtal

Avtal 2017

Nu påbörjas snart en ny avtalsrörelse eftersom de flesta av 2016 års avtal blev ettåriga. Riksbanken tror att löneökningarna kommer att bli högre den här gången.

9

Stor granskning av bemanningsbranschens arbetsmiljöarbete

Arbetsskador

Arbetsmiljöverket kommer under hösten att särskilt granska arbetsmiljön i bemanningsbranschen. Bland annat kommer arbetsskador orsakade av stress och bildskärmsarbete lyftas.

11
Svenskt motstånd till protektionism gör TTIP till icke-fråga

Svenskt motstånd till protektionism gör TTIP till icke-fråga

Frihandel

Debatten om frihandelsavtalens effekter på jobben går het ute i världen, men i Sverige tycks den utebli. Den höga fackliga organisationsgraden kan vara en förklaring.

13

TCO och Saco försiktigt positiva till matchningsanställningar

Arbetsmarknadsåtgärder

Regeringens förslag om subventionerade anställningar genom bemanningsföretag är lovande, men det riskerar att bli alldeles för krångligt, säger Samuel Engblom, TCO.

36

Facken fortsätter att dra i visstidsfrågan

Avtalsrörelsen

Skärpningen av Las i visstidsfrågan räcker inte, anser facken. Flera tjänstemannafack vill se ytterligare ändringar i lagen. Och Kommunal kräver nu att visstid hos olika utförare för samma huvudman ska ge rätt till fast tjänst.

25

Nästan hundratusen fler har fast anställning

Sysselsättning

Den svenska arbetsmarknaden går bra just nu. SCB:s statistik för andra kvartalet visar bland annat att antalet anställda har ökat med mer än hundratusen på ett år.

Slutspurten kan bli snabb när utstationeringsdirektivet revideras

Fri rörlighet

Nu återupptas förhandlingarna om det reviderade utstationeringsdirektivet i EU efter att kommissionen har avvisat kravet från elva länder att stoppa förslaget. Den svenska regeringen ställer in sig på högt tempo, och på att aktivt behöva försvara den svenska partsmodellen.

3
Prenumerera på Arbetsvärldens veckonyhetsbrev
Copyright © Arbetsvärlden 2014 | Linnégatan 14
| 114 94 Stockholm
Telefon 08-782 93 12 | red@arbetsvarlden.se
Ställföreträdande ansvarig utgivare: Ewa Persson Arbetsvärlden ges ut av TCO,
en partipolitiskt obunden centralorganisation för 14 olika fackförbund.
Tillsammans samlar TCO-förbunden nästan 1,3 miljoner medlemmar.
Made with by W4 webbyrå stockholm